Gravity Works, empresa especialitzada en la protecció i seguretat de qualsevol obra, reforma o rehabilitació, i situada a la localitat de Sabadell, a Barcelona, ​​però amb gran presència i influència en la resta de províncies del territori, com Tarragona; neix l’any 2014 de la mà de curtits professionals, provinents d’una de les empreses pioneres en seguretat col·lectiva del país, amb més de 20 anys de trajectòria en el sector dels treballs verticals.

Empresa de confiança en aquesta comesa, pels valors que sustenten la nostra filosofia, fonamentats en evitar accidents i salvar vides; a Gravity Works no podíem deixar d’oferir un servei per a la contractació i venda de les mesures apropiades de visualització per a obres, per tal d’informar dels perills que s’incorren en aquestes als propis treballadors i a aquelles persones que s’aproximen a la zona afectada. Parlem del nostre servei de qualitat en la venda d’elements de senyalització i abalisament, a Tarragona.

Per a la correcta protecció de qualsevol edificació, seguretat en rehabilitacions, desenvolupament d’obres o reformes, etc., és de transcendental importància garantir la seguretat de treballadors i transeünts dels perills que puguin afectar-los, així com les recomanacions i precaucions a tenir en compte. La realització de qualsevol tipus d’obra duta a terme per les mateixes empreses de la construcció, entitats públiques, col·lectius o particulars, s’ha de veure senyalitzada.

Per complir amb la resposta ètica i moral, així com amb el compliment de les lleis i normes estipulades, tota obra, rehabilitació o reforma ha d’estar fidelment senyalitzada. Els perills amb els quals es poden veure afectades les persones han d’assenyalar-se, i comptar amb les garanties d’una empresa a Tarragona on ens ofereixin la solució necessària, és quelcom vital. Per tot això i molt més, Gravity Works i el nostre servei en senyalització i abalisament.

En el món de la construcció és necessària aquesta senyalització i abalisament per alertar de les adversitats, per això des de Gravity Works, empresa especialitzada en la protecció i seguretat de qualsevol obra a Tarragona, amb gran trajectòria en el sector, seguim treballant dia a dia per seguir ajudant en la prevenció d’accidents, no només amb els nostres serveis en treballs verticals, instal·lació de xarxes esportives o seguretat en edificacions i obra civil, sinó també amb la contractació i venda d’aquests sistemes de protecció i seguretat, que conformen la senyalització i abalisament.

Si heu de realitzar qualsevol tipus d’obra, reforma o rehabilitació, per advertir i assenyalar els perills als quals es poden incórrer i poder exercir tranquil·lament la tasca, a Tarragona, Gravity Works. A Gravity Works vetllem per oferir-vos un servei en contractació i venda dels adequats elements de senyalització i abalisament perquè desenvolupeu la vostra activitat segons les vigents lleis estipulades, amb la confiança de grans professionals del sector, i sense témer pel més important que tenim al nostre abast, que no és altra cosa que la vida.