Gravity Works, empresa situada a la localitat de Sabadell, a Barcelona, ​​però amb gran presència i influència en la resta de províncies del territori, com Tarragona, i fins i tot, a nivell internacional; neix l’any 2014 de la mà d’experimentats professionals, provinents d’una de les empreses pioneres en seguretat col·lectiva del país, amb més de 20 anys de trajectòria en el sector dels treballs verticals.

Especialitzada en oferir múltiples serveis per a la protecció i seguretat de qualsevol tipus d’obra, reforma o rehabilitació (seguretat en obra civil, protecció i seguretat en edificacions, senyalització i abalisament, instal·lació de xarxes esportives…), a Gravity Works, volem ajudar a empreses del món de la construcció, col·lectius i particulars, a cobrir les necessitats requerides en la contractació dels serveis d’una empresa de protecció i seguretat a Tarragona.

Integrada per professionals experts i tècnics, altament qualificats i formats en la seva tasca en treballs verticals, vetllem per protegir-vos i complir amb la nostra màxima, que no és altra que intentar salvar vides i evitar accidents i riscos eludibles, de manera que vosaltres pugueu dur a terme l’apropiat desenvolupament de qualsevol tipus d’obra, gràcies a un treball de qualitat, de la mà dels millors professionals del sector en treballs verticals a Tarragona.

Amb gran incidència en la província de Tarragona, on hem dut a terme la protecció d’obres de diferent consideració, a Gravity Works ens preocupem per efectuar el nostre treball amb professionalitat, rigor, vocació, compromís i sota la més estricta responsabilitat que comporta la tasca. En la protecció de tota obra, l’objectiu a assolir no és altre que vetllar per la integritat de les persones i per elles, per la seva confiança i el bon treball realitzat, avui ens trobem en un lloc privilegiat com a empresa de referència a Tarragona, en treballs verticals i seguretat en edificacions. I és que, és gràcies als operaris, tècnics i experts en treballs verticals de Gravity Works a Tarragona, i a la seva plena disposició per realitzar la seva tasca, vetllant per complir amb tots aquests valors que fonamenten les bases de la nostra filosofia i el nostre saber fer, que hem aconseguit seguir avançant i aconseguir, a poc a poc, les nostres metes i objectius.

La protecció i la seguretat en qualsevol obra o reforma és de vital importància i els desencadenants que es poden desenvolupar de la seva mala praxi, cosa que a Gravity Works a Tarragona, volem evitar: accidents, revessos, contratemps, pèrdues, danys… La successió de tots aquests factors no són sinó més que una mostra de la manca moral i ètica, així com de compromís i responsabilitat, envers les persones i la seva vida.

A Gravity Works us assegurem la qualitat d’un servei professional i meticulós per part dels nostres professionals en treballs verticals a Tarragona. Confiant en els nostres serveis vetllarem per protegir-nos, no només a nosaltres mateixos, sinó als milers de persones que mereixen d’aquesta protecció i seguretat, sense ni tan sols veure’s directament immiscuïdes.

Amb la deguda aprehensió hem d’actuar en el nostre dia a dia, i així tractem de fer-ho a Gravity Works, tenint cura de la integració dels elements necessaris que garanteixin la seguretat i protecció, comptant amb els equips necessaris i un equip humà professional en treballs verticals, excepcional.

Si busqueu una empresa que desenvolupi aquesta tasca i ho faci amb l’eficiència, efectivitat, seguretat, qualitat i compromís que mereixeu: Gravity Works, amb tota la confiança d’autèntics professionals dels treballs verticals a Tarragona.