Gravity Works: Empresa d’instal·lacions col·lectives

Protecció en edificacions, obres i indústria. Treballs verticals i instal·lació de xarxes de seguretat i esportives

Gravity Works és una empresa creada en 2014 per especialistes del món de la prevenció amb un ampli coneixement en el sector de la construcció.
El nucli dur de l’empresa prové d’una empresa que va ser capaç de donar-li importants valors a una professió amb difícil encaix en el sector. Serietat, rigor, compromís i innovació són algunes de les raons per les quals Gravity Works pot ser l’empresa que necessita per a confiar la seguretat dels seus treballadors.
El nostre equip humà està preparat i capacitat per a adaptar-se als canvis de l’entorn, gràcies a la formació i aprenentatge continu, posant en valor el coneixement i experiència de cadascuna de les persones.

Proteccions col·lectives en Construcció, Rehabilitació, Obra Civil i Indústria

Protecció en edificacions

Planifiquem i instal·lem totes les proteccions col·lectives necessàries per a totes les fases d’obra, des de la fonamentació fins als tancaments interiors. Tots els nostres materials i instal·lacions compleixen amb les Normatives de seguretat UNE-EN.

Més informació

Seguretat obra civil

Dissenyem i instal·lem totes les proteccions col·lectives necessàries per a tota mena d’estructures d’obra civil: Passos en altura, viaductes, passos d’animals, etc. Tots els nostres materials i instal·lacions compleixen amb les Normatives de seguretat UNE-EN.

Més informació

Seguretat obra industrial

Instal·lacions de xarxes horitzontals, perimetrals i línies de vida per a l’obra nova industrial o canvis de cobertes antigues. Totes els nostres materials i instal·lacions compleixen amb les Normatives de seguretat UNE-EN.

Més informació

Seguretat en obres de rehabilitació

Planifiquem i instal·lem totes les proteccions per a la fase d’enderrocament d’obra antiga i la posterior construcció de la nova. Tots els nostres materials i instal·lacions compleixen amb les Normatives de seguretat UNE-EN.

Més informació

Treballs verticals

Disposem d’operaris especialitzats i formats per a realitzar tot tipus de treballs en suspensió.

Més informació

Instal·lació de xarxes esportives i de seguretat

Instal·lació xarxes esportives

Més informació
×